Els dominis son els noms que designa la identitat d’una empresa, una persona, una entitat o qualsevol altre organització a internet. La seva funció es redirigir la denominació associada a un IP (Protocol d’Internet) als visitant cap al seu lloc web, com el cas de www.worondo.cat.

Un nom de domini està compost per tres elements, separats pers punts i que es comencen a comptar de dreta a esquerra:

El TLD és el nivell superior que poden ser genèrics .com, .net, .org, territorials .cat, .es, i patrocinats o sectorials .store, .academy. També poden ser de tercer nivell, formats per dues extensions .com.es, .org.uk, edu.es.

El SLD (Second-Level Domain) correspon al nom, raó social o marc de qui representa, justa davant de la extensió i separat per un punt.

Els subdominis correspon a la part flexible de de la carena que podem utilitzar per enviar a diferents part del lloc web o altres serveis, per exemple tenda.worondocat.

Cicle de vida del domini

El cicle de vida comença quan un nom de domini es troba disponible per al seu registre, finalitzant en el moment que s’allibera. Aquest cicle consta de 3 moments clau que determinen el seu estat: Registre, caducitat i alliberament.

 

 

Creació i registre del domini

Domini lliure

Es troba disponible per registrar

Durada del nou registre

de 1 a 10 anys

Durada de la renovació

de 1 a 10 anys

Plaç de registre

 de 1 a 2 hores

Longitud del domini

de 2 a 63 caràcters

Admissió IDN (caràcters internacionals)

Si

Caducitat

Renovació

1 a 10 anys

Suspensió del domini (Periode de redempció)

35 dies

Periode de restauració del domini

30 dies

Preu: 96,79 € IVA inclós/any

Alliberament

Eliminació completa del domini

5 dies per estar lliure