L'Estruch Sabadell

Educació / Recerca

Seminari

Etnografia de la performativitat: Documentar l’acció.

La performance (acció) com una cruïlla de llenguatges, estableix una metodologia d’investigació de l’etnografia des de l’antropologia del ritual. La Etnografia de la Perfomatividad vol aprofundir des de la teoria i la crítica de l’antropologia visual i les seves eines de documentació de la imatge, sobre la performance, l’acció i les seves manifestacions socials.

Aquest seminari taller conté quatre sessions, on treballarem sobre els processos de documentació de l’acció des de la teoria i la producció de documents visuals des de la fotografia, el vídeo i el disseny.